Buradasınız :
Türkçe
English
Pazartesi, 06.04.2020
14.10.15 | 14:00 zaman: 4 Yıl

GİRESUN KIZLARINI KAZANIYOR. ÜNİVERSİTEMİZ EĞİTİM FAKÜLTESİNDE KARİYER REHBERLİĞİ VE YAŞAM KOÇLUĞU BİRİMİ KURULACAK.

 

 

GİRESUN KIZLARINI KAZANIYOR.

 

ÜNİVERSİTEMİZ EĞİTİM FAKÜLTESİNDE KARİYER REHBERLİĞİ VE YAŞAM KOÇLUĞU BİRİMİ KURULACAK.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı–Avrupa Birliği Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı Türkiye’de Özellikle Kız Çocuklarının Okullaşma Oranlarının Arttırılması İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı IPA IV. Bileşeni Hibe Çağrısına Hayat Boyu Eğitim ve Kişisel Gelişim Derneği(HEGEM)’nin başvuru sahipliğinde ve Üniversitemiz Eğitim Fakültesi, Giresun Rehberlik Araştırma ve Uygulama Merkezi ve Giresun Halk Eğitimi Merkezi’nin eşbaşvurları ile yapılan "Giresun Kızlarını Kazanıyor" adlı proje hibe almaya hak kazandı.

Proje;  Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi ve Üniversitemiz AB Çerçeve Ofisi Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Rahman ÇAKIR, HEGEM Başkan Yardımcısı Kamil AKTAŞ ve Levent MENTEŞ tarafından hazırlandı.

Projenin Amaçları/Hedefleri:

-          Giresun ilinde toplumun farklı kesimleri arasında sürdürülebilir ve ortak uygulama planları geliştirilerek kız çocuklarının lise eğitimine devam oranlarının arttırılmasını sağlamak

-          Giresun’da lise eğitimi gören kız çocuklarının, okulu terk etme konusundaki risk unsurlarını zayıflatmak,

-          Ebeveynler başta olmak üzere halkın tüm sınıflarında, kız çocuklarının eğitim başarısı için hassasiyet oluşturmak,

¡  Giresun’da lise mezunu olan kız çocuğu sayısını artırma çalışmalarında kamu kurumlarının planlı ve sürdürülebilir katkısını sağlamak

Proje süresi; 12 Aydır.

Bu proje çağrısı kapsamında Giresun’dan 4 proje hibe almaya hak kazandı.

Proje, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Projenin %90’ı hibe %10’u başvuru sahiplerinin katkısıdır.

Proje kapsamında sıra ile aşağıdaki etkinlikler gerçekleştirilecektir.

Proje Açılış Etkinliği:  Başvuru Sahibi ve eşbaşvuru sahibi tarafından projenin ilde ve bölgede tanıtımı gerçekleştirilecektir.

 1.1: Okul Terk Riski Sebepleri Saha Araştırması ve Terk Riski Olan Kız Öğrencilerin Tespiti Anket Saha Araştırması: Okul terk riski olan kız öğrencilerin tespitine ilişkin yapılacaktır. Araştırma, ölçeğin geliştirilmesi, uygulanması ve verilerin elde edilerek raporlanması yapılacaktır. Elde edilen veriler doğrultusunda ihtiyaç duyulan alanlarda akademik takviye kursları gerçekleştirilecektir. Çok Amaçlı Sınıf Tefrişi: 3 uygulama okulunda(Giresun Lisesi, Ticaret Lisesi ve Kız Meslek Lisesi) çok amaçlı sınıf tefriş edilecektir. Akademik takviye kursları bu dersliklerde yapılacaktır. Bu sınıf akademik ders dışında kız öğrencilerin etüt ve eğitsel ihtiyaçlarını karşılayacak biçimde tasarlanacaktır. Çok amaçlı sınıflara test ve hazırlık kitapları alınacaktır. Bu sınıf, projenin sürdürülebilirliği açısından önemlidir.

1.2: Akademik Takviye Eğitimleri Takviye Kursları: Eğitimler her öğrenci grubunun kendi okulunda gerçekleştirilecektir. Katılan öğrencilere alanlarına göre 3'er test kitabı verilecektir.

1.3: Kişisel Gelişim Eğitimleri Düzenlenmesi Kişisel Gelişim Eğitimleri: Araştırma sonuçlarından elde edilen veriler ışığında aynı hedef gruba kişisel gelişim eğitimleri verilecektir. Eğitimler her öğrenci grubunun kendi okulunda gerçekleştirilecektir.

I.      Uygulama Faaliyeti 2: Ailelere Yönelik Ziyaretler Ve Eğitimler

Ailelerin Tespiti: Kızları okulu bırakmış olan ve halihazırda kızları okulu bırakma riski taşıyan aileler, okul yöneticileri ve muhtarlarla işbirliği yapılarak tespit edilecektir.

Aileleri Ziyaret: Bu aile ziyaretlerine Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Programında okuyan ve koçluk eğitimlerine katılacak olan (15) öğrencilerle ziyaret edilecektir. Her ziyarete bir öğretmen 2 fakülte kız öğrencisi katılacaktır.

II.    Uygulama Faaliyeti 3: Aile Eğitimleri Düzenlenmesi

Aile Eğitimleri: Anket-saha araştırması ile tespit edilen okul terk riski olan kız öğrencilerin ailelerine eğitimler düzenlenecektir:

III.  Uygulama Faaliyeti 4: Yaşam Koçluğu Eğitimi

Yaşam Koçluğu Eğitimleri: Öğrencilere mesleki rehberlik, yönlendirme ve yaşam koçluğu anlamında daha fazla destek sağlayabilecek yeterlilik kazandırmak amacıyla yaşam koçluğu eğitimi gerçekleştirilecektir.

Liselerde görev yapan gönüllü öğretmenler, üniversite öğrencileri/mezunlar.Eğitimler uygulamalı olduğundan 2 grup olarak Eğitim Fakültesi mekanlarında gerçekleştirilecektir.

Katılımcılara kazandırdıkları yeterlilikle projenin sürdürülebilirliğini sağlayacaktır.

İşbirliği Protokolü: Liselerde görev yapan öğretmenlerin eğitimlere katılabilmesi için İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği protokolü imzalanacaktır.

IV.      Uygulama Faaliyeti 5: Yaşam Koçluğu Uygulamaları

Yaşam Koçları ile Bireysel Destek Hizmeti: Kariyer Rehberliği ve Yaşam Koçluğu eğitimi alan 17 öğretmen kendi okulunda, 15 kız öğretmen adayı 40 gün boyunca ilgili okullarda her bir “Koç”a 10 kız öğrenci danışabilecek biçimde program yapılacaktır. Bu hizmet, hedef gruplara(kız öğrenciler) verilecektir.

Koçlar, kız çocuklarının sosyalleşmesine yardımcı olarak okulla olan bağlarını güçlendirecek, kariyer desteği vererek, rol model olarak okul terk riskini ortadan kaldırmaya çalışacaktır.

Koçluk Uygulaması İşbirliği Protokolü: İl milli eğitim müdürlüğü ile 3 uygulama okulu, RAM, HEM ve GRÜ EF arasında gerçekleştirilecek protokoller çerçevesinde bu uygulama gerçekleştirilecektir.

Yaşam Koçluğu Uygulama Hizmetleri Birimi: Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde tefriş edilecektir.

V.        Uygulama Faaliyeti 6: RAM Bünyesinde Birim Tesis Edilmesi

RAM bünyesinde okul terk riski olan öğrencilere yönelik bir birim tesis edilmesi: Okullardan gelen terk riski bilgisine dayalı olarak çalışmalarını yürütecektir Pilot uygulama: Kız Meslek Lisesinde gerçekleştirilecektir.

Birimde Rehber Öğretmen Görevlendirilmesi Protokolü: RAM ile protokol yapılarak pilot uygulama süresince birimde rehber öğretmen görevlendirilecektir. Bu birim projenin sürdürülebilirliğini sağlayacaktır.

VI.      Uygulama Faaliyeti 7: Kariyer Günleri, Örnek Başarı Hikayeleri Etkilikleri Düzenlenmesi

1 Kariyer Günleri Etkinliği, 1 Örnek Başarı Hikâyeleri Etkinliği: Etkinliklere okul başarısıyla kız öğrencilere model olabilecek kadınlar davet edilecektir.

VII.    Uygulama Faaliyeti 8: Konferanslar

8.1: Konferanslar

2 Konferans: Kız çocuklarının okula devam etmesinin önemi konusunda farkındalık oluşturmak, Giresun’da lise eğitimi gören kız çocuklarının, okulu terk etme konusundaki risk unsurlarını zayıflatmak, ebeveynler başta olmak üzere halkın tüm sınıflarında, kız çocuklarının eğitim başarısı için hassasiyet oluşturmak amacıyla 2 adet konferans gerçekleştirilecektir.

Konferanslardan birine ülke çapında uzman konuk davet edilecektir.

8.2: Kamu Spotu Hazırlanması

Kamu Spotu Hazırlanması: Kız çocuklarının okula devamını özendiren kamu spotu hazırlanarak TV, radyo ve internet yoluyla her eve ulaşılacaktır.

VIII.  Uygulama Faaliyeti 9: Açık Liselere Yönlendirilme ve Meslek Edindirme Kursları  

Açık Liseye Yönlendirme ve Meslek Edindirme Kursları Düzenlenmesi: Okulu terk etmiş kız öğrenciler yönlendirilecektir.

HEM ile işbirliği yapılarak talep edilen alanlarla ilgili 50 öğrenciye yönelik meslek edindirme kursu açılacaktır. Temrinlik malzemeler proje bütçesinden karşılanacaktır.

HEM Bünyesinde Kariyer Rehberliği ve Yaşam Koçluğu Birimi Tefrişi: Okulu terk etmiş kız çocuklara almak istedikleri meslek kursu sorulacak ve geleceğin meslekleri konusunda bilgiler verilecektir. Bu birim proje sonrasında da kurs için müracaat eden kursiyerlere meslek danışmanlığı hizmeti vermeye devam ederek projenin sürdürülebilirliğini sağlanacaktır.

IX.      Proje kapanış ve raporlama

Projenin hem kentte hem bölgede örnek olarak uygulanması için projeden edinilen deneyimlerinin, paylaşılacağı kapanış etkinliği gerçekleştirilecek ve Nihai teknik ve mali raporu hazırlanarak sözleşme makamına sunulacaktır.

 

 

14.10.2014

Yrd. Doç. Dr. Rahman ÇAKIR

Giresun Üniversitesi AB

Çerçeve Ofisi Koordinatörü