Buradasınız :
Türkçe
English
Pazartesi, 06.04.2020
20.01.15 | 11:52 zaman: 5 Yıl

ÜNİVERSİTEMİZİN “YEŞİL MESLEKLER REHBERİ” PROJESİ HİBE ALMAYA HAK KAZANDI

 

                                                                                                                                

 

ÜNİVERSİTEMİZİN “YEŞİL MESLEKLER REHBERİ” PROJESİ HİBE ALMAYA HAK KAZANDI

 

Üniversitemiz Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi (GÜSEM ) adına 28.10.2014 tarihinde 2014 Yılı AB Bakanlığı Türkiye Ulusal Ajansı ANA EYLEM 2- STRATEJİK ORTAKLIKLAR-GENÇLİK GÜZ DÖNEMİ hibe duyurusu kapsamında müracaatını yaptığımız Gençler İçin Yeşil Kariyer Rehberi adlı projemiz, hibe almaya hak kazandı.

Bu başlıkta, Türkiye genelinde 100’e yakın proje müracaatından yalnızca 4 kurumun projesi hibe almaya hak kazanmıştır.

 

Projenin Adı               : Gençler İçin Yeşil Kariyer Rehberi(Green Career Guide for  Young People)

Projenin Süresi          : 24 Ay (2015-2017)

Projenin Bütçesi         : 191.890,00 €

Projenin Hibe Oranı  : % 100

Projeyi Hazırlayanlar           : Yrd. Doç. Dr. Rahman ÇAKIR, Barış ÖZÇELİK, Yıldırım ÖZKAYA

(Rektörümüz Prof.Dr. Aygün ATTAR ve GÜSEM Müdürü Doç.Dr. Emine YALÇIN, İ.İ.B.F. Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı Doç.Dr. Ayşe ÖZCAN’ın destek ve katkılarıyla)

Proje Başvuru Sahibi :

Giresun Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi (GÜSEM)

Proje Ortaklık Yapısı:

1-      Belgrad Üniversitesi - SIRBİSTAN

2-      Genova Belediyesi - İTALYA

3-      ETP Sico Yenilenebilir Enerji Meslek Okulu – PORTEKİZ

4-      APEC Eğitim Danışmanlık Şirketi (Meslek Analizleri ve Proje Yönetimi Alanı)

5-      Ekodenge Mühendislik Şirketi (Sürdürülebilir Teknolojiler ve Çevre Alanı)

 

Stratejik Ortaklık Nedir?

Stratejik Ortaklıklar; yüksek kaliteli eğitim, öğretim ve gençlik çalışması, kurumsal modernizasyon ve toplumsal yenilik getiren deneyimleri uygulamaya koymak amacıyla eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında faaliyet gösteren kurum/kuruluşlara ve farklı sosyo-ekonomik sektörlerde aktif olan işletmelere, kamusal otoritelere ve sivil toplum kurum/kuruluşlarına işbirliği yapma fırsatı sunmaktadır. Teklif, bu faaliyetlerin proje için açıklanan hedeflere ulaşmanın en uygun yolu olduğunu ortaya koyduğu sürece, Erasmus+ Stratejik Ortaklıkların uygulayabileceği faaliyetler açısından büyük bir esneklik sunmaktadır.

 

Stratejik Ortaklığın Hedefleri;

Proje ile Yenilik için işbirliği ve iyi uygulamaların değişimi kapsamında;

Hedef kitlelere yönelmelerinde yenilikçi yaklaşımlar, örneğin: bireylerin ihtiyaç ve beklentileri ile uyumlu olarak daha cazip eğitim ve öğretim programları sunulması; katılımcı yaklaşımlar ve BİT tabanlı metodolojiler kullanılması; Kurum/kuruluş içerisinde daha modern, dinamik, ve profesyonel bir ortam: iyi uygulamaları ve yeni yöntemleri gündelik faaliyetlere entegre etmeye hazır; farklı alanlarda veya diğer sosyo-ekonomik sektörlerde faaliyet gösteren kurum/kuruluşlar ile sinerjiye açık; bireysel ihtiyaçlar ve kurumsal hedefler doğrultusunda personelin mesleki gelişimini planlayan; AB seviyesinde/uluslararası seviyede çalışma konusunda daha yüksek kapasite ve profesyonellik: daha iyi yönetim yetkinlikleri ve uluslararasılaşma stratejileri; diğer ülkelerden, diğer eğitim, öğretim ve gençlik alanlarından ve/veya diğer sosyo-ekonomik sektörlerden ortaklar ile güçlendirilmiş işbirliği; eğitim, öğretim ve gençlik alanında AB projeleri/uluslararası projeler organize etmek için daha fazla finansal kaynak tahsisi (AB fonları haricinde); AB projelerinin/uluslararası projelerin hazırlığında, uygulamasında, izlenmesinde ve takibinde daha yüksek kaliteye ulaşma hedeflemektedir.

 

 

 

 

Projenin Hedefleri

·    Meslek seçim aşamasında olan gençlere; yeşil işlerin profilleri hakkında bilgilendirmek, yeşil meslekleri tanıtmak ve özendirmek,

·    Gençlerin becerileri ile yeşil meslekleri eşleştirmek ve gençleri yetenekleri doğrultusunda uygun yeşil mesleklere yönlendirerek kariyer planlamasına destek sağlamak. Yeşil sektör temsilcileri ile gençleri bir araya getirmek.

·    Atmosferi salınan karbondioksit emisyonunun neden olduğu çevre tahribatının dünya için geri dönülmez noktalara yaklaşması, tüm dünya ülkelerini düşük ya da sıfır karbonlu ekonomiye geçiş için arayışlara yönlendirmiştir. Bu arayışların bir sonucu olarak günümüzde çevresel kaygıları ön plana alan, düşük karbon salınımını hedefleyen meslek alanları hızla yaygınlaşmaya başlamış ve bunlar yeşil meslekler olarak adlandırılmıştır.

·    Proje, meslek seçimi aşamasında olan gençlere bu meslekleri tanıtmak, bu mesleklerle ilgili kariyer rehberliği yapmak ve başarı hikâyelerini paylaşmayı amaçlamaktadır.

 

Proje Çıktıları:

·    Yukarıda sözü edilen hedefler doğrultusunda, gençlere yeşil meslekler alanında kariyer danışmanlığı yapacak bir rehber ve rehberi destekleyen interaktif içerikli bir web sayfası hazırlanacaktır. Web sayfasında kullanıcılara yöneltilen anketler onların eğilimlerini belirleyerek, bu eğilimlere özgü yeşil meslek alanlarına yönlendirme sağlayacaktır.

·    Yönlendirilen sayfalarda ilgili mesleğin şartları, gerektirdiği beceriler, alınması gerekli eğitimlerin yanı sıra, iş arama yöntemleri, iş başvurusu sırasında yapılması gerekenlerle ilgili bilgilere yer verilecektir.

·    Bunun yanı sıra, konu ile ilgili tüm paydaşları bir araya getirmek, gençler, yatırımcılar, işverenler arasında köprüler kurabilmek için her ortak ülkede çalıştaylar düzenlenecektir.

 

Bu program kapsamında Hibe almaya hak kazanan kurumlar şunlardır.

kazanankurumlar.jpg 

 

AB Çerçeve Ofisi Koordinatörlüğümüzün desteği ile 2014 Yılında ;

3 proje başvuru sahipliği

  • Eğitim Fakültesi; Tarihimi Çiziyorum,
  • GÜKAM; Toplumsal Ve Siyasal Hayatta Kadın Sorunlarına Bilimsel Yaklaşımlar,
  • SKS Okul Öncesi Eğitim Topluluğu; Suçun Kıyısından Hayata Açılan Liman

 2 proje ortaklığı

  • Giresun Milli Eğitim Müdürlüğü; “Okulumla Engelleri Atlıyorum
  • Hayat Boyu Eğitim ve Kişisel Gelişim Derneği (HEGEM); Bilişim Mobil Yazılım Trendi),

 olmak üzere üniversitemiz 5 proje ile hibe almaya hak kazanmıştır.

 

Yrd. Doç. Dr. Rahman ÇAKIR

AB Çerçeve Ofisi Koordinatörü