Buradasınız :
Türkçe
English
Pazartesi, 06.04.2020
05.09.14 | 09:36 zaman: 6 Yıl

ÜNİVERSİTEMİZ, GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI’NDAN İKİNCİ HİBE PROJESİNİ KAZANDI.

 

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın “2014 Yılı Projeleri Destek Programı Sosyal Dâhil Etme” Hibe Çağrısı kapsamında 28.10.2014 tarihinde Üniversitemiz Okul Öncesi Eğitim Topluluğu adına müracaatını yaptığımız “Suçun Kıyısından Hayata Açılan Liman” adlı proje hibe almaya hak kazandı.

 

Projenin Sözleşmesi 27.08.2014 Tarihinde Ankara’da Gençlik ve Spor Bakanlığında, Okul Öncesi Eğitim Topluluğu adına proje koordinatörü Öğr. Gör. Nafız KÖSE tarafından imzalandı.

 

 

Projenin Adı                          : SUÇUN KIYISINDAN HAYATA AÇILAN LİMAN

Projenin Süresi                      : 9 Ay

Projenin Bütçesi                    : 65.000 TL

Projenin Hibe Oranı              : % 100

Proje Sözleşme Tarihi           : 27.08.2014

Projeyi Hazırlayanlar           : Yrd. Doç. Dr. Rahman ÇAKIR, Eğitim Fakültesi Okul Öncesi

Öğretmenliği 4.Sınıf öğrencilerinden Işıl AKTAŞ, Büşra MENEVŞE,  Özgü MUTLU

Proje Koordinatörü              : Öğretim Görevlisi Nafiz KÖSE

Projenin Hedef Kitlesi           : Denetimli Serbestlik Kapsamındaki Gençler

Projenin Paydaşları               : Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi ve 125. Yıl Endüstri Meslek Lisesi

 

Projenin Hedefleri;

Proje; denetimli serbestlik kapsamındaki gençlerin sosyal hayata olumlu bir kimlikle katılımlarını sağlamak ve toplumda denetimli serbestlik konusunda farkındalık yaratmak amacıyla tasarlanmıştır. Bu kapsamda temel ilke, gençlerin kişisel potansiyellerinin farkına vararak, benlik algılarını geliştirerek, topluma uyum süreçlerini desteklemek ve bu süreçte topluma uyumunu kolaylaştırmaktır. Bu süreçte gençlerin sosyal hayata katılımı çeşitli etkinliklerle sağlanacak ve birlikte üretmenin keyfini yaşarken; kendilerini ifade etmelerinin önü açılacak ve sağlıklı iletişim kurmaları desteklenecektir. Projemiz bu hedefler doğrultusunda gençleri suçun kıyısından çekerek topluma entegrasyonlarını sağlamayı hedeflemektedir.

 

Projenin Faaliyetleri:

1-Proje Hazırlık Çalışmaları: Projenin yürütülmesi amacıyla proje koordinatörü ve proje asistanından oluşan 2 kişi görevlendirilecektir. Proje koordinatörü İl Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne ve ortaklara projeyle ilgili aylık raporlar verecektir.

2-Görünürlük Faaliyetleri: Proje web sitesi hazırlanacaktır. Görünürlük materyalleri (broşür, kırlangıç, afiş), projenin ilk ayında hazırlanıp ortaklara ve paydaş kurum/kuruluşlara dağıtılacaktır.

3-“Aile İçi Sağlıklı Ve Etkili İletişim” Temalı Eğitimler: Denetimli serbestlik uygulamasından faydalanan gençlerin ailelerine 24 saatlik eğitim verilecektir.

4-İstihdam Beceri Ve Yeterlilik Kursu (Nakış Kursu/Ev Yemekleri Kursu): Hedef kitledeki gençlerin ailelerine ekonomik kazanç sağlamalarına yönelik açılması planlanan kurslar, en az 12 kişilik talep sağlanması durumunda açılacaktır.

5- “Yaratıcı Drama” Atölye Çalışması: Hedef kitleye, kaynaşma ortamı oluşturup sosyal hayat süreçlerine eşit katılımlarını sağlamak amacıyla “Yaratıcı Drama” eğitimi verilecektir.

6- “Sanatla Terapi” Atölye Çalışması: Hedef kitledeki gençlerin özgüvenlerinin arttırılarak girişimciliklerinin, iletişim becerilerinin geliştirilmesi ve sosyal yönlerindeki eksiklerin giderilmesi amacıyla “Sanatla Terapi” Atölye Çalışması yapılacaktır.

7-Doğalgaz Tesisatçılığı Kurs: Hedef kitledeki gençlere ve ailelerine yeni iş imkânı sağlamak amacıyla 608 saatlik meslek edindirme kursu açılacaktır. Kursa 15 kişinin katılması planlanmaktadır.

 8-Yüzme Kursu: Hedef kitledeki gençlerin bedensel gelişimlerini desteklemek ve bu sayede sosyal becerilerinin de gelişimine katkı sağlamak için açılacaktır.

9-Müzik Atölyesi :(Gitar/Bağlama) Hedef kitledeki gençlerin duygusal anlamda kendilerini ifade edebilecekleri farklı yollar bulunması amacıyla müzik atölyesi oluşturulacaktır.

10-Tarihi Yerlerin Ziyaret Edilmesi: Hedef kitlede tarih bilinci oluşturmak ve kültürel etkileşim sağlamak amacıyla ilimizdeki tarihi ve turistik mekânlar ziyaret edilecektir.

11-Panel Düzenlenmesi: Kamuoyunda ve özellikle üniversite öğrencilerinde denetimli serbestlik uygulamaları hakkında farkındalık oluşturmak amacıyla bir panel düzenlenecektir.

12-Kamu Spotu Hazırlanması: Kamuoyunda denetimli serbestlik uygulamaları hakkında farkındalığın ve duyarlılığın artırılması amacıyla bir kamu spotu hazırlanacak.

13-Ürünlerin Sergilenmesi, Kermes Ve Fotoğraf Sergisi: Nakış kursu/Ev Yemekleri Kursu kapsamında oluşturulan ürünler ve “Suç” temalı fotoğraf sergisi, Güre yerleşkesinde sergilenecektir.

14-Projenin Açılış ve Kapanış Toplantısı: Projenin başlangıcında ve sonunda proje faaliyetlerinin anlatılacağı geniş katılımlı yemekli basın toplantısı gerçekleştirilecektir.

 

Üniversitemizin Gençlik Spor Bakanlığından aldığı ikinci hibe projesidir.

 

Koordinatörlüğümüz desteği ile 2014 yılında şu ana kadar;

 

3 Proje Başvuru Sahipliği

1-Eğitim Fakültesi; Tarihimi Çiziyorum

2-GÜKAM; Toplumsal Ve Siyasal Hayatta Kadın Sorunlarına Bilimsel Yaklaşımlar

3-SKS Okul Öncesi Topluluğu; Suçun Kıyısından Hayata Açılan Liman

 

2 Proje Ortaklığı

1-Milli Eğitim Müdürlüğü; Okulumla Engelleri Atlıyorum

2-HEGEM; Bilişim Mobil Yazılım Trendi

olmak üzere üniversitemiz 5 hibe projesi yürütmeye hak kazanmıştır.

 

 

 

Yrd. Doç. Dr. Rahman ÇAKIR

AB Çerçeve Ofisi Koordinatörü