Buradasınız :
Türkçe
English
Salı, 07.04.2020
18.06.14 | 13:03 zaman: 6 Yıl

AÇIK HİBE ÇAĞRILARI YAYINLANMIŞTIR

 

AÇIK HİBE ÇAĞRILARI (18.06.2014)

1- DEZAVANTAJLI KİŞİLERİN SOSYAL ENTEGRASYONU İLE İSTİHDAM EDİLEBİLİRLİKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ OPERASYONU İÇİN HİBE PROGRAMINA (EuropeAid/135743/ID/ACT/TR)  ilişkin yeni düzeltme yayınlanmıştır. Bu çerçevede, Hibe Rehberinde değişiklik yapılmış ve Proje Ön Teklifleri için son başvuru tarihi 08.07.2014 tarihine uzatılmıştır. (ikg.gov.tr)

2- AÇIK BURSLAR (TUBİTAK)

Burs Adı

Marie Skłodowska-Curie Actions Individual Fellowships

Burs Miktarı

200000

Para Birimi

EUR

Burs Süresi

24 Ay

Son Başvuru Günü

11/09/2014

Başvuru Saati

17:00

Kimler Başvurabilir?

 

 • Doktora

 

Marie Sklodowska Curie Bireysel Araştırma Bursları 2014 yılı çağrısı 12 Mart 2014 tarihinde açılmış olup; 11 Eylül 2014 tarihine kadar başvuruları kabul edecektir. Bu program kapsamında tüm araştırma alanlarından proje önerileri desteklenmekte olup deneyimli araştırmacıların ülkeler arasası dolaşımına olanak sağlanmaktadır. Marie Sklodowska  Curie Bireysel Araştırma Burslarına başvuru yapacak araştırmacıların proje onerilerini 11 Eylül 2014 saat 17:00’ye (Brüksel saati ile) kadar Avrupa Komisyonu’na internet üzerinden sunulması gerekmektedir.

Bu programdan doktora derecesini tamamlamış ya da en az 4 yıl tam zamanlı araştırma deneyimine sahip araştırmacılar faydalanabilemektedir. Ayrıca araştırmacıların proje önerilerini gerçekleştirecekleri ülkede programın çağrı kapanış tarihi olan 11 Eylül 2014 itibari ile son 3 yılda 12 aydan fazla süre ile bulunmamış olması gerekmektedir.

1. Avrupa içi Dolaşım Boyutu 
 
AB Üye Ülkeler ve Horizon 2020 Programına anlaşma ile dahil olmuş Asosiye Ülkelerden araştırmacılar yine bu ülkelerde yer alan bir üniversite ya da araştrıma faliyeti yürüten sanayi kurumunda ülke değiştirmek kaydı ile dolaşım sağlamak istemeleri halinde bu programdan faydalanabilmektedir. Bu program kapsamında 12-24 ay süreli araştırma projeleri desteklenmekte olup, araştırmacının yaşam, hareketlilik, araştırma ve eğitimi giderleri için ortalama 150.000 Avro destek verilmektedir.

Türkiye’deki araştırmacılar Avrupa içerisindeki kuruluşlara araştırma amacıyla bu program sayesinde gidebileceği gibi; Türkiye’deki araştırma grupları da yurt dışından araştırmacı davet ederek bu program ile gelen araştırmacıya burs sağlayabilmektedir.

2. Avrupa Dışına Giden Araştırmacı Boyutu 

AB Üye Ülkeler ve Horizon 2020 Programına anlaşma ile dahil olmuş Asosiye Ülkelerde bulunan araştırmacılar bu ülkeler dışında ABD, Kanada, Japonya gibi ülkelerde yer alan bir üniversite ya da araştırma faaliyeti yürüten sanayi kurumuna araştırma amaçlı dolaşım sağlamak istemesi halinde bu programdan faydalanabilmektedir. 

Bu programdan faydalanan araştırmacılar Avrupa dışında geçirdikleri süre sonunda 12 ay Avrupa’da/Türkiye’de bir araştırma kuruluşuna geri dönmek zorundadırlar. Dönülecek kurum proje önerisi yazım aşamasında belirlenmiş olmalıdır ve araştıramcının hali hazırda kadrosunun bulunduğu kurum da olabilmektedir. Araştırmacılar döndükleri 12 aylık dönemde de proje desteği almaay devam edeceklerdir.

Bu program kapsamında araştırmacının yaşam, hareketlilik ve araştırma eğitimi giderleri için ortalama 200.000 Avro destek verilmektedir. 

3. Avrupa’ya Gelen Araştırma Boyutu 

AB Üye Ülkeler ve Horizon 2020 Programına anlaşma ile dahil olmuş Asosiye Ülkeler dışında bulunan bireysel araştırmacılar, bu ülkelerde yer alan bir üniversite ya da araştırma faaliyeti yürüten sanayi kurumuna araştırma amaçlı gelmek istemeleri halinde bu programdan faydalanabilmektedir. Bu program kapsamında ABD’den Türkiye’ye gelen araştırmacılar destek alabilmektedir. Proje süresi 12 ay ile 24 arasında olabilmekte ve araştırmacının yaşam, hareketlilik ile araştırma giderleri için ortalama 180.000 Avro destek sunulmaktadır.

Avrupa Komisyonu resmi çağrı sayfasına ulaşmak için tıklayınız.

2014 Bireysel Burslar Çalışma Programı için lütfen tıklayınız.

2014 Bireysel Burslar Başvuru Rehberi  için lütfen tıklayınız.

Araştırmacılarımız her türlü soru ve bilgi taleplerini TÜBİTAK Marie Sklodowska Curie Ekibi’ne ncpmobility@tubitak.gov.tr adresi aracılığı ile iletebilirler

 

3- AÇIK BURSLAR (ERASMUS+ PROGRAMI)

Burs Adı

Erasmus+ Programı

Para Birimi

EUR

Son Başvuru Günü

31/12/2015

Başvuru Saati

23:59

Kimler Başvurabilir?

 

 • İlkokul
 • Ortaokul
 • Lise
 • Üniversite
 • Master
 • Doktora

 

Erasmus+ Programı, Avrupa Birliği tarafından eğitim ve gençlik alanında 2007-2013 yılları arasında uygulanmış olan Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik Programlarının yerine uygulanacak olan yeni programdır. Ağırlıklı olarak proje faaliyetlerine dayanmakla birlikte bireysel faaliyetleri de içermektedir.

Erasmus+ Programı’nın Amaçları Nedir, Programa Niye Erasmus Adı Verilmiştir?

2014-2020 yılları arasında uygulanacak olan Erasmus+ Programı ile kişilere, yaş ve eğitim geçmişlerine bakılmaksızın yeni beceriler kazandırılması, onların kişisel gelişimlerinin güçlendirilmesi ve istihdam olanaklarının arttırılması amaçlanıyor. Erasmus+ Programı; eğitim, öğretim, gençlik ve spor alanlarını kapsıyor. Erasmus+ Programı’na bu adın verilmesindeki ana sebep, kamuoyunda daha fazla tanınan, yurtdışında eğitim ve Avrupa işbirliği ile güçlü bir şekilde özdeşleştirilen önceki Erasmus programının bilinirliğinden faydalanmaktır.

Erasmus+ Programı ile Neler Değişiyor?

Erasmus+ Programı, temel amaçlar ve faaliyetler açısından bakıldığında mevcut programdan çok büyük farklılıklar içermiyor. Ancak, mevcut programın etkinliğinin arttırılması, daha kolay uygulanabilir ve sade bir yapıya kavuşabilmesi amacıyla bazı değişiklikler öngörülüyor. Erasmus+ Programı ile gelen yenilikleri şöyle sıralayabiliriz:

 • Hayatboyu Öğrenme Programları bünyesinde yürütülmüş olan Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig programları ile Gençlik Programı ve 5 uluslararası işbirliği programı (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink ve Sanayileşmiş Ülkelerle İşbirliği Programı) da dahil edilerek Erasmus+ Programı başlığı altında toplanıyor. Tek program ile daha basit başvuru kuralları ve prosedürler getirilerek parçalı yapı ve mükerrerlikler sona eriyor,
 • Yüksek lisansını yapmış öğrencilerin eğitimlerine yurt dışında devam edebilmeleri ve bilgi-yoğun bir işte çalışabilmeleri için gereken becerileri kazanmalarını desteklemek amacıyla hibe garanti programı uygulanmaya başlıyor,
 • Daha önceki dönemde uygulanmış olan Yükseköğretim Alanında Sanayileşmiş Ülkelerle İşbirliği (Bilateral Cooperation), gençlik alanını da içerecek şekilde Erasmus+ Programı’nın merkezi projeleri arasında varlığını koruyor. Ancak işbirliği yapılabilecek ülkelerin kapsamı genişliyor, (İşbirliği yapılabilecek ülkeler hakkında detaylı bilgi için lütfen Erasmus+ Program Rehberi’ni inceleyiniz)
 • Yeni öğretim metotları sunarak yükseköğretim kurumları ve işyerleri arasında yaratıcılık, yenilik ve girişimciliği arttırmaya yönelik büyük ölçekli ortaklıklar (Bilgi Ortaklıkları) ve sektörlere yönelik yenilikçi mesleki eğitim-öğretim metotları yoluyla istihdam edilebilirliği arttırabilmek için eğitim ve öğretim kurum/kuruluşları arasında ortaklıklar (Sektörel Beceri Ortaklıkları) oluşturulmasına imkan sağlanıyor,
 • Hareketlilik ve ortaklık fırsatları yeni dönemde önemli ölçüde güçlendiriliyor ve özellikle yükseköğretim /mesleki eğitim öğrencileri, öğretmenler, eğiticiler ve gençlik çalışanları için hibe imkanları arttırılıyor.

Erasmus+ Programı Hangi Alanları Destekleyecek?

Erasmus+ Programı kapsamında desteklenen faaliyetler temel olarak 3 Ana Eylem (AE, Key Action, KA)  ve 2 Özel Eylem altında toplanıyor:

 • Ana Eylem 1: Bireylerin Öğrenme Hareketliliği
 • Ana Eylem 2: Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği
 • Ana Eylem 3: Politika Reformuna Destek
 • Özel Eylem1: Spor Destekleri
 • Özel Eylem2: Jean Monnet Programı

Erasmus+ Programından Kimler Yararlanabilir?

Erasmus+ Programının hedef kitlesi şöyle özetlenebilir:

 • Yükseköğretim alanında; üniversite öğrencileri, akademisyenler ve yükseköğretim çalışanları,
 • Mesleki eğitim alanında; meslek okulları öğrencileri, çıraklar, profesyoneller, eğitimciler, mesleki eğitim alanında çalışanlar,
 • Okul eğitimi alanında; ilk ve ortaöğretim öğrencileri, okul liderleri, öğretmenler ve okul çalışanları,
 • Yetişkin eğitimi alanında; öğrenciler, eğitimciler, yetişkin eğitimi veren kurumların üyeleri ve çalışanları,
 • Gençlik alanında; 13-30 yaş arası gençler, gençlik çalışanları, gençlik kuruluşlarının üyeleri ve çalışanları,

Kısaca ifade etmek gerekirse, her yaş ve her kesimden bireyler ile her düzeyden kurum ve kuruluşlar programdan faydalanabilir.

Erasmus+ Programında Hangi Ülkeler Yer Alıyor?

Erasmus+ Programı ile birlikte, işbirliği kurulacak ülkelerin sayısı ve coğrafyası genişliyor. Buna göre, her faaliyet türü için değişik olmakla birlikte, aşağıdaki ülkelerle işbirliği yapılması mümkün olabilecek:

 • 28 AB üyesi ülke (Almanya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Hırvatistan, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, Yunanistan)
 • AB üyesi olmayan program ülkeleri (Norveç, İzlanda, Lihtenştayn, İsviçre, Makedonya ve Türkiye)
 • Üçüncü ülkeler (Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova, Karadağ Cumhuriyeti, Sırbistan, Ermenistan, Azerbaycan, Belarus, Gürcistan, Moldova, Ukrayna, Rusya Federasyonu, Cezayir, Mısır, İsrail, Ürdün, Lübnan, Libya, Fas, Filistin, Suriye ve Tunus)
 • Kimi merkezi projeler için diğer dünya ülkeleri ile ortaklıklar kurulabilir. Detaylı bilgi için Erasmus+ Program Rehberi’ni inceleyiniz.
 •  

4- KOSGEB - 8. ENERJİ VERİMLİLİĞİ DESTEĞİ

Proje Adı

KOSGEB - 8. Enerji Verimliliği Desteği

Maksimum Hibe Bütçesi

30000

Para Birimi

TL

Son Başvuru

31/12/2014

Proje Son Başvuru Saati

18:00

Başvuru Sahipleri

 

 • Kar Amacı Güden Kurumlar (Ticari İşletmeler)

 

 

VERİMLİ ENERJİ BEREKETLİ ÜRETİM

Dünyamız her geçen gün kirleniyor. Atıklar ve sera gazları oksijen depolarımız olan ormanlarımızı tehdit ediyor. Sağlıklı nesiller ve güvenli gelecek için gerekli olan kaynaklarımız hızla gelişen dünyaya paralel bir ivme ile tükeniyor. Tüm bu gelişmelere karşı özellikle iş dünyası “yeşil üretim” ve “verimli enerji kullanımı” konuları üzerine toplantılar ve konferanslar düzenliyor. Arayışların ardından oluşturulan konseptler işletmeler tarafından uygulanarak daha yaşanabilir bir dünya adına üretim modelleri ve alışkanlıkları değişiyor.

Ancak bu değişim genel itibariyle kolay ve ucuz olmuyor. Yeşil ve organik üretim için maliyetlerin artmasının yanında üretim şekillerinin değişmesi de özellikle zayıf sermaye yapılarına sahip KOBİ’leri sıkıntıya sokuyor. Söz konusu maliyetleri karşılayamayan işletmeler de zamanla daha başka yaptırımlarla karşı karşıya kalmak suretiyle verimlilikleri gün geçtikçe azalıyor.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ ARTIK ÜLKELERİN PRESTİJ GÖSTERGESİ

Ülkeler arası rekabet unsuru haline gelen ve adeta bir prestij sıralaması oluşturan Enerji Verimliliği; dengeleri sarsmadan enerji tüketiminin düşürülmesiyle sağlanmaktadır. Bunu mümkün kılmanın yolları enerji tüketimi sırasında oluşan kayıpları önlemek, atıkları geri kazanım yollarıyla yeniden kullanılır hale getirmek ve teknolojik yeniliklerle verimi arttırarak tüketimi düşürmekten geçmektedir. Özellikle geri dönüşüm hareketinin tabana yaygınlaştırılarak hem iş hem de yaşam ortamlarında bir alışkanlık haline getirilmesi de yine enerji verimliliğinin en önemli ayağını oluşturmaktadır.

Dünya iş çevrelerinde yaşanan bu gelişmeleri yakından izleyen KOSGEB, KOBİ’lerimizin enerji verimliliği alanında yüzleştikleri zorluklara karşı kayıtsız kalmadı ve “Genel Destek Programı” altında “Enerji Verimliliği Destek Programını” uygulamaya koydu. Böylece iş dünyasındaki işletmelerimizin verimli enerji kullanımlarını teşvik eden KOSGEB, diğer yandan sosyal sorumluluk anlayışı gereği dünyamızın karşı karşıya kaldığı bu büyük soruna çare olmak için adım atmış oldu.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ DESTEĞİ’NİN DETAYLARI

Peki, işletmelerimiz bu destekten nasıl ve hangi şartlarla yararlanabilmektedir?

İşletmelerin enerji verimliliği kapsamında alacakları Ön ve Detaylı Etüt, Verimlilik Arttırıcı Proje (VAP) İçin Danışmanlık ve Enerji Yöneticisi Eğitimi hizmetlerine destek verilir.

Ön ve Detaylı Etüt ile VAP için danışmanlık hizmetleri, 18/04/2007 tarih ve 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında Yetkilendirilmiş Enerji Verimliliği Danışmanlık (EVD) Şirketlerinden alınır.

Enerji Yöneticisi Eğitimi hizmetleri, Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında; Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü, Yetkilendirilmiş Kurumlar veya EVD Şirketlerinden alınır.

Detaylı Etüt hizmetlerinin destek kapsamında ödenebilmesi için Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Detaylı Etüt Uygunluk Belgesi alınması şartı aranır.

Enerji verimliliğine yönelik Ön ve Detaylı Etüt aynı EVD’den alınabilir, ancak VAP için Danışmanlık hizmetleri, aynı EVD şirketinden alınamaz.

Program süresince Enerji Verimliliği Desteğinin üst limiti 30.000 (otuz bin) TL’dir.

Ön Etüt için destek üst limitleri Ton Eşdeğer Petrol (TEP) aralığına göre aşağıda verilmiştir.

TEP Aralığı

Destek Üst Limiti (TL)

200-500 TEP için

1.500

501 ve üzeri için

2.000

 

Detaylı Etüt için destek üst limitleri TEP aralığına göre aşağıda verilmiştir.

TEP Aralığı

Destek Üst Limiti (TL)

200-500 TEP için

15.000

501 ve üzeri için

20.000

 

VAP için danışmanlık destek üst limitleri TEP aralığına göre aşağıda verilmiştir.

TEP Aralığı

Destek Üst Limiti (TL)

200-500 TEP için

3.000

501 ve üzeri için

5.000

 

Destek programlarının daha detaylı bilgilerine ulaşmak için aşağıda yer alan internet adreslerinden ve 444 1 567 numaralı çağrı merkezini arayabilirsiniz.

5- SANAYİ TEZLERİ PROGRAMI (SAN-TEZ)

Formun Üstü

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen 2014 Yılı “San-Tez Programı”na başvurular 1 Haziran 2014 tarihinde başladı. Üniversite-sanayi işbirliği ile yürütülecek Ar-Ge ve yenilik projelerini desteklemek amacında olan projeden sektör ve büyüklüğüne bakılmaksınız katma değer yaratan, bir veya birden çok gerçek veya tüzel kişiye ait Türkiye’de yerleşik işletmeler istifade edebilirler.

2006 yılından bugüne kadar üniversite-sanayi işbirliğini kurumsallaştırmak ve ülkenin uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü artırmak için çok çeşitli destek programları yürüten Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın ilgili projelerinden biri olan Sanayi Tezleri (San-Tez) Programı; sanayinin önemli bir kısmını oluşturan kobilerin Ar-Ge ve yenilik (inovasyon) kültürü kazanmalarını ve sorunları üniversite bilgi birikimini kullanarak işbirliği içinde çözme alışkanlığı edinmelerini hedefleyen bir destek mekanizmasıdır.

Amaçları arasında üniversite-sanayi-kamu işbirliğini kurumsallaştırmak, katma değeri yüksek, teknoloji tabanlı ürün ve üretim yöntemleri geliştirilmesi desteklenerek ülkemizin dünya pazarında rekabet gücünün yükseltilmesine yardımcı olmak, özellikle, sanayimizin %98'ini oluşturan ve halen geleneksel üretim yöntemi ile çalışmaya devam eden KOBİ'lerimizi teknolojik ürün ve üretim yöntemlerini kullanmaya cesaretlendirmek olan San-Tez’e başvurular yıl içerisinde sürekli olarak alınacak olup, proje yürütücüsü akademisyen tarafından online olarak Ar-Ge web portalı olan biltek.sanayi.gov.tr adresi üzerinden yapılacaktır.

Başvurular ve dikkat edilmesi gerekenler hususlarda daha detaylı bilgi almak için tıklayınız.

 

6- DOĞRUDAN PROJE DESTEĞİ 2014 YILI MALİ DESTEK PROGRAMI


30 Kasım 2011 tarih ve 28128 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe giren “Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca Verilecek İdari ve Mali Destekler Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki Doğrudan Proje Desteği 2014 Yılı Mali Destek Programı kâr amacı gütmeyen kuruluşlara yönelik olarak hazırlanmıştır.

 Programın öncelikleri;

 • Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın ülkemiz ve kültürümüzle olan bağlarının güçlendirilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirilmesi
 • Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın yaşadıkları ülkelerde benlik bilincinin artırılması ve toplumsal hayata katılımlarının teşvik edilmesi
 • Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımıza yönelik siyasi karar alma mekanizmalarında sivil katılımın güçlendirilmesi, kampanya yürütme, savunuculuk ve lobicilik becerilerinin artırılması
 • Yurtdışında yaşayan yaşlı, engelli ve hükümlü vatandaşlarımıza yönelik çalışmalar gerçekleştirilmesi
 • Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımıza yönelik bilimsel yayınların desteklenmesi ve istatistiksel veri toplanması
 • Başkanlık faaliyet alanında bulunan tüm hedef gruplara yönelik hakların takip edilmesi mekanizmalarının ve hukukçular arası etkileşimin geliştirilmesi ve vatandaşlarımız ve ilgili sivil toplum kuruluşlarının hukuki farkındalığının artırılması
 • Başkanlık faaliyet alanında bulunan tüm hedef grupların Türkiye ile kültürel ve sosyal bağlarını güçlendirecek kültürel işbirliği ve değişim programları uygulanması
 • Başkanlık faaliyet alanında bulunan tüm hedef gruplar ve hedef bölgelerle ilgili konferans, sempozyum vb. etkinlikler ile akademik çalışma, makale, bilimsel araştırma ve yayınlar hazırlanması, sayısal veri toplanması
 • Başkanlık faaliyet alanında bulunan tüm hedef grupların kendi kültür ve geleneklerini yaşatmaya yönelik etkinlikler, tarih araştırmaları, kültürel ve tarihi varlıkların korunmasına yönelik program ve faaliyetler
 • Başkanlık faaliyet alanında bulunan tüm hedef gruplarda Türkçenin ve Türk dil grubuna dahil olan dillerinin yaşatılması, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması
 • Başkanlık faaliyet alanında bulunan tüm hedef grupların sosyo-ekonomik kalkınması ve istihdamına yönelik programlar
 • Başkanlık faaliyet alanında bulunan STK’lar arası, STK-kamu, STK-uluslararası kuruluşlar arası iletişim ve işbirliğini geliştirici, iletişim ağı, platform vb. kurulması
 • Başkanlık faaliyet alanında bulunan STK’ların organizasyonel yapılarının güçlendirilmesine yönelik saha araştırması, eğitim, rehberlik ve danışmanlık faaliyetleri olarak belirlenmiştir.

Doğrudan Proje Desteği 2014 Yılı Mali Destek Programı kapsamındaki projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 9.000.000 TL’dir.

Başvurularınız Hakkında;Ön teklif uygulamamız sona ermiştir. Başvuru için, başvuru formu ve eklerini doldurmanız yeterlidir.
Başvurunuzu hazırlamadan önce mutlaka Başvuru Rehberi'ni dikkatlice okuyunuz.
Projenize başlamayı planladığınız tarihten en az 3 ay önce başvurunuzu göndermiş olmanız beklenmektedir.Başvurular, posta yoluyla, elden ya da imzalı belgeler taratılmak suretiyle e-posta olarak aşağıdaki adreslere yapılır:
Posta Adresi:Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı
Oğuzlar Mahallesi Mevlana Bulvarı No:145
06520 Balgat, Çankaya/ANKARA/TÜRKİYE
Başvuru için e-posta adresi:dpd14@ytb.gov.tr 

7-EDES PROGRAMI

Proje Adı

2014 Yılı Engelliler Destek Programı (EDES)

Maksimum Hibe Bütçesi

100000

Para Birimi

TL

Son Başvuru

01/09/2014

Proje Son Başvuru Saati

18:00

Başvuru Sahipleri

·         Kamu Kurum ve Kuruluşları

·         Yerel Yönetimler (Belediyeler, Birlikler)

·         Üniversiteler / Düşünce Kuruluşları

Haber Tarihi: 18/6/2014/Kategori: Yurtiçi Kaynaklı Fonlar ve HibelerBakanlıklarAile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından engelliliğin önlenmesi ve engelli bireylerin toplumsal yaşama tam katılımlarının sağlanması amacıyla çalışmalar yapılmaktadır. Ayrıca birçok kurum ve kuruluş tarafından da son zamanlarda gerçekleştirilen projelerle bu çalışmalar desteklenmektedir. Bu kapsamda kamu kurum ve kuruluşlarının yürüttüğü faaliyetlerin ve olağan görevlerinin yanı sıra, ortaya çıkabilecek yeni ihtiyaçların karşılanabilmesi için daha esnek proje geliştirilebilecek ve uygulanabilecek bir yapıya gereksinim duyulduğundan, valiliklerin doğrudan sorumlu olduğu, projeye dayalı olarak ihtiyaçların kısa sürede giderilmesi amacıyla hazırlanan Engelliler Destek Programı’nın (EDES) ilk uygulaması 2011 yılında gerçekleştirilmiştir.

Engellilerin toplumsal yaşamın tüm alanlarına katılımlarını sağlamaya, koruyucu ve önleyici hizmetleri geliştirmeye ve engellilik konusunda toplumun tüm kesimlerinde farkındalık ve duyarlılık yaratmaya katkıda bulunmayı amaçlayan EDES Programı 2011 ve 2012 yıllarında Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesindeki illerde, 2013 yılında ise yaygınlaştırılarak Karadeniz Bölgesindeki illerde uygulanmıştır. EDES Programı’nın 2014 yılında da uygulanması için 27 Aralık 2013 tarih ve 28864 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6512 sayılı 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunuyla ödenek tahsis edilmiştir. Bu çerçevede; 2011, 2012 ve 2013 yıllarında Amasya, Artvin, Bayburt, Çorum, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Samsun, Tokat ve Trabzon illerinde uygulanarak tamamlanan projelerden valiliklerin EDES hesaplarında bulunan ödenek kullanılarak, 2014 EDES Programı ödeneğinin ise Bartın, Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu, Sinop ve Zonguldak illerine Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir ve Nevşehir illerinin de dahil edilerek uygulanması ile yerel dinamikleri harekete geçirerek, toplumun engellilik ve engelliler konusunda bilinç düzeylerinin ve duyarlılıklarının artırılmasını, engellilik nedenlerinin tespit edilmesini, koruyucu ve önleyici hizmetlerin geliştirilmesini, engellilik oranının azaltılmasını ve engelliliğin etkilerinin en aza indirilmesini ve engellilerin psikososyal ve tıbbi rehabilitasyonunu sağlamayı amaçlayan projelerin desteklenmesi öngörülmektedir.

2014 yılı EDES uygulamalarına esas oluşturmak üzere, Ek 1’de yer alan EDES 2014 Yılı Uygulama Usul ve Esasları hazırlanmıştır. Söz konusu esaslar; EDES’in amaç, kapsam ve dayanağını, EDES’e yapılacak başvurulara, projelerin seçimine, uygulanmasına, izlenmesine ve denetlenmesine ilişkin süreç ve usulleri, valilikler, proje yürütücüleri ve ilgili kurumların EDES kapsamında üstlenecekleri rol ve sorumlulukları içermektedir.

2014 yılı için Valiliklerin gönderecekleri projelerin süreleri bir yılı aşmayacaktır. EDES ödeneğindeki sınırlılık dikkate alınarak projeler için alt sınır 10.000 TL, üst sınır 100.000 TL olarak belirlenmiştir.Projelerin uygulanmasında ve denetlenmesinde sorumluluk valiliklerde bulunmaktadır. Valilikler bu sorumluluklarını EDES 2014 Yılı Uygulama Usul ve Esasları çerçevesinde, Valinin EDES Programından sorumlu olarak görevlendirdiği vali yardımcısının koordinatörlüğünde planlama müdürlükleri ve/veya proje koordinasyon birimleri aracılığıyla yerine getirecektir.

EDES 2014 Yılı Uygulama Usul ve Esasları’nda belirtildiği şekilde, Amasya, Artvin, Bayburt, Çorum, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Samsun, Tokat ve Trabzon illeri için tamamlanan projelerden valilik EDES hesabında bulunan ödenek tutarı kullanılacağından bu tutarın 3 katına kadar Ek 3’teki listeyle birlikte, diğer iller için proje teklifi sayısı sınırlaması olmadan Ek 4’teki Proje Teklif Formuna uygun olarak hazırlanacak proje tekliflerinin; EDES’in amaçlarına ve proje formatına uygunluğu, aynı hedef kitlesine yönelik benzer projelerin olmaması, başka bir finansman kaynağına sunulan ve/veya başka bir finansman kaynağından desteklenen projeler olmaması ve ildeki engelli bireylerin ihtiyaç ve öncelikleri bakımından değerlendirerek uygun gördüğünüz proje tekliflerine proje kayıt numarası vererek Ek 2’deki Valilik Proje Teklifleri Listesiyle birlikte en geç 01 Eylül 2014 tarihinde Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nde olacak şekilde elektronik ortamda ve yazılı olarak gönderilmesi beklenmektedir. Bu bakımdan Valiliklerin EDES amaçlarına ve ilin ihtiyaçlarına en uygun nitelikteki proje tekliflerinin hazırlanmasını temin etmek üzere il düzeyinde gerekli koordinasyon ve yönlendirmeyi yapması gerekmektedir.

 

8-TÜRK EĞİTİM VAKFI BURSLARI

Burs Adı

Türk Eğitim Vakfı - Yurtiçi Bursları

Burs Miktarı

1000

Para Birimi

TL

Burs Süresi

9 Ay

Son Başvuru Günü

31/12/2014

Başvuru Saati

23:59

Kimler Başvurabilir?

·         İlkokul

·         Ortaokul

·         Lise

·         Üniversite

·         Master

·         Doktora

 

TEV, yurt içinde Atatürk İlkelerine bağlı, başarılı fakat maddi desteğe ihtiyacı olan teknik ve endüstri meslek lisesi, meslek yüksek okulu, yüksek okul, üniversite, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine burs vermektedir. Bursiyerler, kendi öğretim kurumlarının oluşturduğu, TEV'den de bir temsilcinin katıldığı burs komisyonları aracılığı ile seçilmektedir.

Kuruluş yılında TEV burslarından 119 öğrenci yararlanmışken, bu sayı bugün 210.000 'e ulaşmıştır. Burslardan yararlanmak isteyen öğrencilerin öğrenim yılı başından itibaren ilan edilecek başvuru tarihleri arasında TEV web sitesinden form doldurması, çıktısını istenilen belgelerle birlikte öğretim kurumuna teslim etmesi gerekmektedir.

Öğretim kurumlarınca seçilenlerin yanı sıra, her yıl engelli ve yetiştirme yurdunda barınarak yüksek öğrenim görmeye hak kazanan öğrenciler ile doğal afetlerden zarar gören ailelerin öğrenim gören çocuklarına da burs tahsis edilmektedir.

Türk Eğitim Vakfı, daha önceki yıllarda yaşanılan depremlerde olduğu gibi 1999 Marmara depreminde 4041, 2002 Afyon depreminde 1000, 2003 Bingöl depremi nedeniyle de 100, 2011 Van depremi nedeniyle 400 depremzede öğrenciye burs vermiştir. Başarılı olan öğrencilerin bursları, TEV Burs Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde öğrenimleri boyunca devam ettirilmektedir.

Her yıl öğretim kurumlarından alınan bilgilere göre, başarılı olduğu görülen öğrencilerin bursu öğrenimi sonuna kadar devam ettirilir. Başarısız olanlarla, başka bir kurumdan burs aldığı tespit edilenlerin ve TEV burs kriterlerine uygun olmadığı tespit edilenlerin bursu kesilir.

Burslar Ekim-Haziran arasında 9 ay ödenmektedir, artışlar her yıl Ekim ayında yapılmaktadır.

Aylık Burs Ödemeleri 

2013-2014 öğretim yılı (Ekim-Haziran)

·         İlk-Orta Öğretim 150.-TL

·         Üniversite 400.-TL

·         Yüksek Lisans 700.-TL

·         Doktora 1.000.-TL

TEV'in yurt içi bursları karşılıksızdır ancak genel ilke olarak öğrenimini tamamlayan her burslu, iş hayatına atıldıktan sonra, TEV’e maddi veya manevi katkıda bulunmayı, imkanı olduğu takdirde kendisi gibi en az bir Türk gencine TEV aracılığı ile burs vermeyi, bulunduğu ortamlarda TEV’in tanıtımını yapmayı, gönüllü elçisi olmayı ve TEV ürünlerini tercih etmeyi vicdani bir yükümlülük olarak kabul eder. Bu bir vicdani yükümlülüktür. Bursludan vicdani yükümlülüğünü kabul ettiğine dair belge alınır.

Burslar Ekim-Haziran arasında 9 ay ödenmektedir, artışlar her yıl Ekim ayında yapılmaktadır.

9- JEAN MONNET BURSLARI

Burs Adı

Jean Monnet Burs Programı

Para Birimi

EUR

Son Başvuru Günü

31/12/2015

Başvuru Saati

23:59

Kimler Başvurabilir?

·         Master

·         Doktora

 

Ülkemizin Avrupa Birliğine tam üyelik sürecinde kamu kurum ve kuruluşlarımızdan özel sektöre, sivil toplum örgütlerimizden üniversitelere, diğer bir ifadeyle toplumun her kesimine önemli görevler düşmektedir. Bu sebeple toplumun her kesiminde AB ile ilgili konuları takip eden ve bu konularda uzmanlaşan kişilere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ihtiyaç doğrultusunda, Jean Monnet Burs Programı Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerin gelişmesini desteklemek amacıyla 1989 yılında Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Komisyonu arasında imzalanan bir anlaşma çerçevesinde oluşturulmuştur.

1990-1991 akademik yılında ilk bursiyerlerine AB üyesi ülkelerde eğitim imkanı sağlayarak başlayan Jean Monnet Burs Programı Türkiye’nin en uzun soluklu projelerinden birisidir.

Aradan geçen sürede Jean Monnet Burs Programının uygulaması aşağıda belirtilen üç farklı dönem içerisinde gerçekleşmiştir. Türkiye-AB ilişkilerinde yaşanan gelişmelere paralel olarak her dönemde Jean Monnet burs programının temel öncelik alanları değişmiştir.

Programın Amacı

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Jean Monnet Burs Programı, Türkiye Cumhuriyeti’nin AB’ye tam üyelik hedefi çerçevesinde, AB alanında uzmanlaşmış personel sayısının artırılması ve müktesebatın etkin bir biçimde uygulanabilmesi için gerekli idari kapasitenin oluşturulmasını amaçlamaktadır. Dolayısıyla Program, diğer eğitim burslarından farklı olarak sadece söz konusu amaç doğrultusunda gerçekleştirilecek akademik çalışmaları desteklemektedir. Bursiyerlerin, akademik çalışmalarının bitiminde Türkiye’ye dönerek ilgili alanlarda çalışmaları beklenmektedir.

Programın Desteklediği Çalışma Alanları

Jean Monnet Burs Programı, AB üyesi ülkelerdeki bir üniversitede veya üniversiteye eş değer bir kuruluşta yüksek lisans öğrenimi veya araştırma programları çerçevesinde yapılacak akademik çalışmaları desteklemektedir. Jean Monnet Bursları, ülkemizin AB'ye uyum süreci ve AB müktesebatı ile doğrudan ilgili konularda gerçekleştirilecek akademik çalışmalara tahsis edilmektedir.

Bu nedenle, diğer lisansüstü burs programlarından farklı olarak sadece aşağıda belirtilen AB müktesebat başlıklarında yapılacak çalışmalara burs verilmesi öngörülmektedir:

·         İşçilerin Serbest Dolaşımı

·         Malların Serbest Dolaşımı

·         İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi

·         Sermayenin Serbest Dolaşımı

·         Kamu Alımları

·         Şirketler Hukuku

·         Fikri Mülkiyet Hukuku

·         Rekabet Politikası

·         Mali Hizmetler

·         Bilgi Toplumu ve Medya

·         Tarım ve Kırsal Kalkınma

·         Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı

·         Balıkçılık

·         Taşımacılık Politikası

·         Enerji

·         Vergilendirme

·         Ekonomik Kriterler veya Ekonomik ve Parasal Politika

·         İstatistik

·         Sosyal Politika ve İstihdam

·         İşletmeler ve Sanayi Politikası

·         Trans-Avrupa Şebekeleri

·         Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu

·         Yargı ve Temel Haklar

·         Adalet, Özgürlük ve Güvenlik

·         Bilim ve Araştırma

·         Eğitim ve Kültür

·         Çevre

·         Tüketicinin ve Sağlığın Korunması

·         Ortak Ticaret Politikası (Gümrük Birliği ve/veya Dış İlişkiler)

·         Dış, Güvenlik ve Savunma Politikaları

·         Mali Kontrol

Yukarıdaki başlıklar hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olmak için Avrupa Birliği BakanlığıAvrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ve Avrupa Komisyonu internet sitelerinin incelenmesi tavsiye edilmektedir.Adayların başvuru formunda, yukarıda belirtilen AB müktesebat başlıklarından yalnızca bir tanesini “çalışma alanı” olarak belirtmesi gerekmektedir. Seçilen çalışma alanında değişiklik söz konusu olmayacaktır. Söz konusu alanların dışındaki konularda yapılacak çalışmalar desteklenmeyecektir. Örneğin, Jean Monnet Burs Programı kapsamında, “MBA” yapılması uygun değildir. Akademik çalışma yapılacak alan ve kabul alınan program yukarıdaki bölümlerde belirtilen “bursun amacı”na uygun olmalıdır. 

Bursiyer Sayısı

Bursun %60'ı kamu sektörüne, %30’u üniversitelere, %10’u özel sektöre tahsis edilecektir.

Burs Süresi

Bursiyerler en az 3, en fazla 12 ay süreyle AB üyesi ülkelerdeki bir üniversitede veya üniversiteye eş değer bir kuruluşta yüksek lisans öğrenimi görebilecek veya araştırma programlarına katılabileceklerdir. 12 aydan fazla olan akademik çalışmalar, geri kalan sürenin masrafları bursiyer tarafından karşılansa dahi desteklenmeyecektir.

Bursların, verildiği akademik yıl içinde kullanılması esastır. Kazanılan bursların ertelenmesi ve/veya uzatılması mümkün değildir.

Burs Mikarı

Jean Monnet Ortak Komitesi burs miktarını başarılı adaylara gidecekleri ülkede asgari bir yaşam düzeyi sağlayacak şekilde ve o ülkedeki ilgili makamların görüşlerini alarak belirlemektedir. Ayrıca, her akademik yıl için ödenecek okul ücretlerine ilişkin tavan ücretler de Jean Monnet Ortak Komitesi tarafından belirlenmektedir.

Burs miktarının kapsamı şu şekildir:

·         okul ücreti,

·         yaşam giderleri (yeme-içme, konaklama, iletişim, yerel ulaşım, kültürel faaliyetler),

·         çeşitli masraflar için bir defaya mahsus sabit ödenek (vize-pasaport, eğitim materyali, seyahat, çalışma ziyareti, yerel makamlara kayıt, sağlık ve sigorta ile her türlü vergi ve benzeri masraflar için kullanılmak üzere).

Jean Monnet Bursu yalnızca bursiyerin masraflarını karşılayacak düzeyde belirlenmiş olup, ailesi ile birlikte gidecek olanlara ek bir ödenek verilmemektedir.

Öğrenimini başarıyla tamamlayamayan veya sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmeyen adaylardan, aldığı bursun tamamını veya bir kısmını iade etmesi istenecektir. 

Kimler Başvurabilir?

Kamu sektörü çalışanları, özel sektör çalışanları, üniversite son sınıf ve lisansüstü öğrencileri ile üniversitelerin akademik ve idari personeli Jean Monnet bursundan faydalanabilir.

Jean Monnet Burs Programı hakkında detaylı bilgi almak için aşağıda yer alan adreslere tıklayabilirsiniz.

Jean Monnet Burs Prorgramı 2015 - 2016 Akademik Yılı duyurularını sitemizden takip edebilirsiniz.

 

                                                                                                     Yrd. Doç. Dr. Rahman ÇAKIR

                                                                                              GRÜ AB Çerçeve Ofisi Koordinatörü