Buradasınız :
Türkçe
English
Pazartesi, 06.04.2020
25.04.14 | 11:11 zaman: 6 Yıl

ÜNİVERSİTEMİZ, DOKA’DAN İLK DEFA MALİ DESTEK ALMAYA HAK KAZANDI.

 

“2014 Yılı DOKA-Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Doğrudan Faaliyet Desteği kapsamında Üniversitemiz Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezinin (GÜKAM’ın) 13.03.2014 tarihinde müracaatını yaptığı “TOPLUMSAL VE SİYASAL HAYATTA KADIN SORUNLARINA BİLİMSEL YAKLAŞIMLAR “ adlı proje ile mali destek almaya hak kazandı.

Proje; İktisadi İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Ayşe ÖZCAN, İletişim Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Şirin DİLLİ BOS, Eğitim Fakültesi Öğretim üyesi ve Üniversitemiz AB Çerçeve Ofisi Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Rahman ÇAKIR tarafından hazırlandı.

Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Aygün ATTAR’ın himayelerinde gerçekleştirilen projenin sözleşmesi 18.04.2014 tarihinde Trabzon DOKA’ da GÜKAM Müdür Vekili Öğretim Görevlisi Aysun KARAAHMET tarafından imzalandı.

 Sosyal kalkınmaya katkı sağlamak üzere; eğitim düzeyi, toplumsal diyalog, yoksullukla mücadele, sağlık hizmetleri, kültür, spor, çevre, yaşam memnuniyeti, dezavantajlı gruplar, doğal afetlerin olumsuz etkileri, bölgedeki yetişmiş beşeri varlık, iş gücü piyasası gibi konularda potansiyel, mevcut durum veya sorun tespiti ile birlikte bunlara yönelik çözüm, politika, proje önerileri ve araştırma faaliyetlerini içeren proje 3 ay sürecek olup proje kapsamında sıra ile aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirilecektir.

Faaliyet-1: “Toplumsal ve Siyasal Hayatta Kadın Sorunlarına Bilimsel Yaklaşımlar” başlıklı uluslararası katılımın olacağı sempozyum hazırlıklarının yapılması:

Faaliyet-2: “Toplumsal ve Siyasal Hayatta Kadın Sorunlarına Bilimsel Yaklaşımlar” başlıklı sayısal olarak uluslararası katılımın ağırlıkta olacağı sempozyumun düzenlenmesi:

Sempozyum şu dokuz temel başlık altında gerçekleştirilecektir:

A. Annelik, Kutsiyet ve Din

B. Tarihte Kadın

C. Giresun’dan Bakınca Dünya’da Kadın

D. Kadın ve Edebiyat

E. Akademik Hayatta Kadın

F. Yerel Siyasette Kadın Temsili

G. Kadın ve Beden

H. Medya Sektörüne Kadınların Katılımı

I. Kadına Şiddetin Önlenmesi ve Devlet Politikalarının Geliştirilmesi

Faaliyet-3: “Kadın Gözüyle Toplumsal ve Siyasal Hayatta Kadın” başlıklı ulusal katılımlı Sanat Çalıştayı’nın (Fotoğraf Yarışması’nın) düzenlenmesi:

Faaliyet-4: Fotoğraf Sergisinin Düzenlenmesi:

Ödüllü fotoğraflar ve Çalıştaya gönderilen başarılı çalışmalar için bir Fotoğraf Sergisi düzenlenecektir.

Faaliyetin gerçekleştirilmesi için gerekli fiziksel ortam ve şehir içi ulaşım ihtiyaçları Giresun

Üniversitesi tarafından karşılanacaktır.

Faaliyet-5: Sempozyum ve Çalıştay Kitabının hazırlanması-basımı

Bilim Kurulu tarafından belirlenecek ve sempozyum bildirileri arasından seçilecek olan bildiriler

yaklaşık 300 sayfalık kitap haline getirilerek 1000 adet basımı gerçekleştirilecektir.

Çalıştay kitabı hazırlanması ve basımı:

Sanat çalıştayı kapsamında gerçekleştirilen tüm çalışmaların toplanacağı bir kitap oluşturulacaktır. Bu

kitap renkli ofset baskı, yaklaşık 100 sayfalık olacak ve bu kitaptan 100 adet basılacaktır.

Faaliyet-6: Sonuç raporlarının hazırlanması:

Proje nihai raporu hazırlanarak DOKA’ya sunulacaktır.

Üniversitemizin DOKA’dan ilk defa mali destek almaya hak kazandığı projenin toplam bütçesinin %55,44’ü mali destek olarak DOKA tarafından karşılanaktır.

 

                                                                             Giresun Üniversitesi AB Çerçeve Ofisi Koordinatörlüğü