Buradasınız : Anasayfa / Katılım Öncesi Mali Yardım
Türkçe
English
Salı, 07.04.2020

Duyurular


Katlım Öncesi Mali Yardım Aracı


Avrupa Birliği’nin aday ve potansiyel aday ülkelere katılım öncesi süreçte üyelik yükümlülüklerini yerine getirmelerine destek olmak üzere sağlanan fonlardır. Bu kapsamda, ülkelerin AB’ye üye olma yolundaki ihtiyaç ve önceliklerine hizmet eden projelerin desteklenmektedir. 2007-2013 bütçe döneminde IPA kapsamında aday ve potansiyel aday ülkelere AB tarafından sağlanan fonların yaklaşık olarak yarısına tekabül eden ülkemize 4,9 milyar Avro nüfus ve coğrafi büyüklüğü dikkate alınarak ülkemize tahsis edilmiştir.

IPA’nın beş bileşenden oluşmaktadır. Bunlar: 1. Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma, 2. Bölgesel ve Sınır Ötesi İşbirliği, 3. Bölgesel Kalkınma(Ulaştırma, Çevre, Rekabet edilebilirlik), 4.İnsan Kaynaklarını Geliştirilmesi, 5.Kırsal Kalkınma. Birinci ve ikinci bileşenden AB Bakanlığı; üçüncü bileşen altındaki üç operasyonel programın uygulanmasından Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlıkları; dördüncü bileşenden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı; beşinci bileşenden ise Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlıkları sorumludur.

Söz konusu bileşenler fiziksel kapasite artırımına yönelik mal alımı, yenilik ve iyi uygulama transferine yönelik hizmet alımı ve hibe programları yoluyla uygulanmaktadır. IPA bileşenleri kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler hakkında detaylı bilgi için ziyaret edilebilecek internet adresleri:

http://www.mfib.gov.tr/

http://www.ipa.gov.tr/TR/Anasayfa.aspx

http://op.ubak.gov.tr/

http://ipa.sanayi.gov.tr/tr/default

http://ikg.gov.tr/web/

http://www.tkdk.gov.tr/

Üniversiteler Merkezi Finans ve İhale Birimi ya da yukarıda anılan sorumlu Bakanlıklardan akredite olmuşlar kanalıyla ilan edilen hibe programlarına projeler hazırlayarak sunabilirler ya da söz konusu hibe projelerinde iştirakçi olarak yer alabilirler.