Buradasınız : Anasayfa / Birlik Programları
Türkçe
English
Çarşamba, 27.05.2020


Faydalı Dokumanlar

ENDEKS 2016

Duyurular


 

 

     "PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ (PDY)" EĞİTİMİNİN YEDİNCİSİ
     25–29 NİSAN 2016 TARİHLERİ ARASINDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

 

    Giresun Üniversitesi AB Çerçeve Ofisi Koordinatörlüğü ve Giresun Valiliği Avrupa Birliği, Dış İlişkiler ve Proje Koordinasyon Merkezinin işbirliğinde 2013 bahar döneminden bu güne kadar yılda iki kez geleneksel olarak düzenlenen "Proje Döngüsü Yönetimi (PDY) Eğitimi"nin bu sene yedincisi gerçekleştirildi. Bu güne kadar proje eğitimine ağırlıklı olarak Giresun Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenler olmak üzere Giresun ili ve ilçelerindeki ilk, orta ve liselerden öğretmenleri; Çalışma ve İş Kurumu; Derneklerin Temsilcileri; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü; Halk Eğitim Merkezi; Denetimli Serbestlik Müdürlüğü; Giresun Belediyesi, Giresun Özel İdare, İlçe Belediyeleri (Espiye, Görele, Tirebolu..) gibi çok geniş bir katılımcı yelpazesine sahiptir.

   Bu dönemki eğitime 80’den fazla başvuru yapıldı. Değerlendirme Komisyonu, Eğitimin kaliteli yapılabilmesi amacıyla bu sayıyı 30’a indirmek zorunda kalmıştır.

   Eğitimde; AB Mali Yardımları, Hibe Programlarının nasıl takip edileceği ve proje fikrini projeye dönüştürme çalışmaları yapıldı. Proje Döngüsü Yönetimi metodu ile proje fikirlerinin analizi, bütçe ve faaliyet planlaması grup çalışmaları ile yapıldı. Başvuru formunun doldurulması ve eğitimin değerlendirilmesi ile program sona erdi.

   Eğitimi, Giresun Valiliği Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Proje Koordinasyon Merkezi uzmanı Ali YILMAZ ve Milli Eğitim Müdürlüğünden Proje Eğitmeni Levent MENTEŞ verdiler.

   Eğitimi başarıyla tamamlayıp Başarı Belgesi almaya hak kazananlara belgelerini Yeni kurulan Denizcilik Fakültesi Dekanı ve Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ş. Burhanettin ALTAN, TÖMER Müdürü Doç. Dr Ahmet GÜNGÖR, Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölüm Başkanı ve Dış İlişkiler Ofisi Koordinatörü Doç. Dr. Şirin DİLLİ ve AB Çerçeve Ofisi Koordinatörü, Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Rahman ÇAKIR takdim etmişlerdir.

   Sertifika töreninde konuşan AB Çerçeve Ofisi Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Rahman ÇAKIR; üniversite olarak ilimizde proje kültürünün yaygınlaşmasına katkı sağlamaktan dolayı mutluyuz. İşbirliğimiz burada bitmiyor aksine yeni başlıyor. Çünkü bundan sonra ilimizin sorunlarının çözümüne katkı sağlamak amacıyla birlikte projeler üretip uygulayacağız. Katılımınızdan dolayı hepinize teşekkür eder, proje çalışmalarında birlikte olmak dileğiyle çalışmalarınızda başarılar dilerim.

   Fotoğrafları görmek için Tıklayın

 

PROJE HAZIRLAMA EĞİTİMİ 23-27 KASIM 2015 TARİHLERİNDE YAPILDI.

Giresun il ve ilçelerindeki kamu kurum ve kuruluşlarından, Giresun Üniversitesi'nden 55 kursiyerin katıldığı eğitimin bu yıl altıncısı yapılmıştır.

Haberin devamı için tıklayın.

 

 

 

 

Birlik Programları


1970’lerden beri uygulanmakta olan Birlik programları, Avrupa Birliği’ne üye ülkeler arasında işbirliğini geliştirerek Avrupalılık bilincinin, yenilikçilik ve girişimcilik anlayışının yerleşmesini desteklemek, AB politikalarının ve mevzuatının uygulanmasına ve Birliğin karşılaştığı sorunlara ortak çözümler yaratılmasına katkı sağlamak amacıyla oluşturulmuştur.

Birliğin genişleme perspektifi doğrultusunda Birlik programlarının aday ülkelerin katılımına açılarak söz konusu ülkelerin AB politika ve çalışma yöntemlerini tanımaları, Avrupa Birliği üyeleri ile çeşitli işbirlikleri geliştirmeleri amaçlanmıştır. Aralık 1999’da gerçekleştirilen Helsinki Zirvesi’nde aday ülke edilen ülkemiz, ilke olarak aday ülkelere açık tüm AB program ve ajanslarına katılma hakkını elde etmiştir.

Türkiye’nin, AB’nin çevreden bilim ve teknolojiye, eğitimden sağlığa, enerjiden KOBİ’lere kadar geniş bir yelpazeye yayılan Birlik programlarından kendi ihtiyaç ve önceliklerini dikkate alarak aktif olarak katılım sağladığı Birlik Programları aşağıda yer almaktadır:

1) PROGRESS

2007-2013 yıllarını kapsayan PROGRESS Programı, AB’nin istihdam, sosyal içerme ve koruma, çalışma koşulları, cinsiyet eşitliği ve ayrımcılıkla mücadele alanlarını kapsamaktadır. PROGRESS Programı’nın toplam bütçesi yaklaşık olarak 743 milyon Avro’dur ve bu fon söz konusu alanlarda sunulacak projeleri desteklemek üzere kullanılacaktır.

PROGRESS Programına ülkemizin katılımını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı koordine etmektedir. Program hakkında detaylı bilgi için aşağıdaki internet adresleri ziyaret edilebilir:

 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=327

http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/csgb.portal?page=duyurular

2) HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI
Hayatboyu Öğrenme Programı, AB içinde eğitim ve öğretim sistemleri arasında değişim, işbirliği ve hareketliliğin güçlendirilmesini ve böylece Birlik sisteminin dünya çapında bir kaliteye ulaşmasını hedeflemektedir. Hayatboyu Öğrenme Programı, dört sektörel alt program (Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig), bir ortak konulu program (Transversal Programme) ve Jean Monnet eyleminden oluşmaktadır. 2007–2013 dönemini kapsayan Hayatboyu Öğrenme Programının toplam bütçesi yaklaşık olarak 7 milyar Avro’dur. 

Programla ilgili ülkemizdeki sorumlu kuruluş Ulusal Ajans’tır. Program hakkında detaylı bilgi için aşağıdaki internet adresleri ziyaret edilebilir:

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc78_en.htm

http://www.ua.gov.tr/index.cfm

3) GENÇLİK PROGRAMI

Temel olarak ayrımcılığın ve toplumsal dışlanmanın önlenmesini amaçlayan program 2007–2013 dönemini kapsamaktadır. Programın toplam bütçesi 885 milyon Avro’dur.
Programla ilgili ülkemizdeki sorumlu kuruluş Ulusal Ajans’tır. Program hakkında detaylı bilgi için aşağıdaki internet adresleri ziyaret edilebilir:

http://ec.europa.eu/youth/youth-in-action-programme/overview_en.htm

http://www.ua.gov.tr/index.cfm

4) KÜLTÜR PROGRAMI

2007-2013 dönemini kapsayan Programın temel hedefleri; kültürler arası diyalogun artırılması ile sanatçıların, kültür alanında çalışanların, kültür-sanat eserlerinin ve sanat çalışmalarının sınır ötesi dolaşımının geliştirilmesidir. Kültür Programı; Kültürel Eylemler Desteği ve Kültürel Organizasyonlar Desteği olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Programın toplam bütçesi 400 milyon Avro’dur.

Programla ilgili ülkemizdeki sorumlu kuruluş Kültür ve Turizm Bakanlığı’dır. Program hakkında detaylı bilgi için aşağıdaki internet adresleri ziyaret edilebilir:

http://ec.europa.eu/culture/our-programmes-and-actions/doc411_en.htm

http://ccp.gov.tr/ccp/

5)REKABET EDİLEBİLİRLİK VE YENİLİKÇİLİK ÇERÇEVE PROGRAMI

2007-2013 yılları arasında yürütülecek olan program Avrupa Komisyonu tarafından tek pazar içerisinde rekabet edebilirliğin ve yenilikçiliğin desteklenmesi için oluşturulmuştur. Toplam bütçesi 3,6 milyar Avro olan programın hedefleri arasında KOBİ’lerin rekabet gücünü artırmak, inovasyon gerçekleştirebilecekleri ortamı hazırlamak, bilgi toplumunun gelişimine katkıda bulunmak, yeni ve yenilenebilir enerji kaynakları yaratmak yer almaktadır. Bu bağlamda, Program üç alt programdan oluşmaktadır: 1. Girişimcilik ve Yenilik Özel Programı, 2. Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politikaları Destek Programı, 3. Avrupa Akıllı Enerji ve Teknoloji Programı’dır.

Programla ilgili ülkemizdeki sorumlu kuruluşlar Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’dır. Program hakkında detaylı bilgi için aşağıdaki internet adresleri ziyaret edilebilir:

http://ec.europa.eu/cip/

http://ab.sanayi.gov.tr/NewsDetails.aspx?newsID=2033&lng=tr

http://www.bilgitoplumu.gov.tr/ictpsp.aspx

6) 7. ÇERÇEVE PROGRAMI

7. Çerçeve Programı, 2000 Lizbon Zirvesi’nde benimsenen ve AB 2020 Stratejisi kapsamında da korunan "dünyanın en dinamik rekabetçi bilgi temelli ekonomisi" hedefi doğrultusunda bütünleştirilmiş bir Avrupa Araştırma Alanı oluşturmak üzere yürürlükte olan bir Birlik Programıdır. 7. Çerçeve Programı İşbirliği Özel Programı, Fikirler Özel Programı, Kişiyi Destekleme Özel Programı ve Kapasiteler Özel Programı’ndan oluşmaktadır.

7.Çerçeve Programı’nın ulusal koordinatörü TÜBİTAK’tır. Program hakkında detaylı bilgi için aşağıdaki internet adresleri ziyaret edilebilir:

http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html

http://www.fp7.org.tr/

Yukarıda yer alan Birlik programları kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından çıkılan teklif çağrılarına Üniversiteler ilgili programın gereksinimlerine uygun olarak bireysel ya da uluslararası ortaklı projeler sunabilmektedir.